Yeraltı ülkesi Agarta’nın SIRRI!!

Yüzyıllardır Himalaya Dağları’nın altında çok geniş bir ülkeye yayılan bir yeraltı ülkesinden söz ediliyor.

Agarta adı verilen bu yeraltı uygarlığına ilişkin bilgilerin, özellikle Tibet’teki manastırların kütüphanelerinde özelde saklandığı belirtiliyor. Dört bir yanına dağılmış mağaraların ve tünellerin Agarta’ya kadar uzandığı İleri sürülmektedir.

21 Temmuz 1969 tarihinde juan moriez adında Arjantinliye Ekvator Devleti tarafından dünyanın en ilginç tapusu verildi. Belgeye göre Moriez Ekvator Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan yüzlerce kilometre uzunluğundaki esrarengiz mağaraların sahibi oldu belgede şöyle diyordu:

juan moriez Macaristan doğumlu Arjantin uyruklu Ekvator Cumhuriyeti sınırları içinde, Morona-Santiago kentinin Doğu kesiminde insanlık için tarihsel ve kültürel açıdan büyük değer taşıyan yapıtlar buldum bu yapıtlar özellikle Metal levhalardan oluşmakta, insanlığın Şimdiye dek rastlamadığı ve bilmediği kaybolan bir uygarlığın tarihsel özetini vermektedirler..

Bulduğum yapıtlar şu özelliklere sahiptirler: çeşitli büyüklükte ve renklerde taş ya da metal cisimler. Üzerine yazı ve şekillerin işlendiği metal levhalar. Levhalar yok olan bir uygarlık hakkındaki bilgileri içermekle beraber, insanın kökeni ve insanlık tarihinin özetini veren Düzenli bir metal kütüphaneyi oluşturmaktadır.

Ünlü araştırmacı yazar Erich Von Daniken’ e göre bu küçük bir başlangıçtı. Ünlü İngiliz arkeolog Harold Wilkins de Güney Amerika’nın gizemleri adlı kitabında Güney Amerika’nın Esrarlı Tünelleri ne değiniyordu.

tüm kıtayı kuş atıyorlar

tüm tünellere yaklaşım yollarından biride eski Cuzco’nun yakınlarında idi fakat keşfedilmeyecek bir şekilde Kamufle edilmişti. bu gizli yol doğrudan doğruya 600 kilometrelik bir mesafe boyunda Cuzco’ dan Lima’ya muazzam bir yeraltı dünyasına ulaşıyor. Bu büyük tünel daha sonra güneye dönüyor ve 1450 kilometrelik bir mesafeyi aşarak Bolivya topraklarına giriyor.

Söylentilere göre bu dem tüneller ve yeraltı galerileri alanı içerisinde eski Güney ve Orta Amerika uygarlıklarına ait paha biçilmez hazineler var. Fakat Bunca yıl sonra uygarlığımızın ulaştığı bu ileri teknoloji k düzeye rağmen bu tünellerin derinliklerine girmek imkânsız. Hem bu galerilerin birkaç yüz metre derinliğindeki molozları, hem de yüzlerce yıldır içeride oluşan zehirli havayı temizlemek çok büyük harcamaları ve çabaları gerektiriyor.

Kimlerin yaptığı bilinmiyor

Kuşkusuz asıl Gizem bu ele geçmez hazineler değil. Birçok araştırmacının ve arkeoloğun birleştiği ortak nokta bu tünellerin İnkalar ya da bilinen bir uygarlık tarafından yapılmadığıdır. Yakın zamanlara kadar bu tünellerin İnkalar tarafından dillere destan hazinelerini İspanyol işgalcilerden korumak için inşa ettikleri sanılıyordu. İnkaların bu tünellerin varlığını verdikleri ve onlardan yararlandıkları doğru. Fakat kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığını onlar da bilmiyordu. Gerçekten de bu akıl almaz boyutlardaki den tüneller ve galeriler şebekesi binlerce kilometrelik bir alana yayıldığı için tek bir Uygarlığa mal edilmesi oldukça uzak bir ihtimal gibi gözüküyor.

Birbirleriyle irtibatlı

Yeryüzünün hemen hemen her yanında bu tür sonsuz tünel sistemlerine rastlanması oldukça ilginç. Güney Amerika’dan başka Kuzey Amerika’da Atlantik okyanusu’ ndaki birçok adada İskandinavya’da Orta Avrupa’da Malta’da Orta Anadolu’da ve Asya’nın çeşitli yerlerindeki esrarengiz mağaraların ve tünellerin varlığı yüzlerce yıldır biliniyordu.

söz konusu yörelerdeki folklorik inançlarda tünellerle ve mağaralarla ilgili öykülerin, efsanelerin sayısı sayılamayacak kadar çoktur fakat yüzyılımızın başlarında tünellerin birbiri ile irtibatlı olabilecekleri ve tüm dünyayı yeraltından kuşattıkları şeklinde iddialar ortaya atılınca iş artık masallıktan ve efsanelikten çıkmaya başladı.

Ant Dağlarında Bir Tibetli

1944 de Amerikalı gazeteci John Şheppard Kolombiya Sınırında Ant dağlarında bir Tibetliye rastladı adam elinde Tibetlilere özgü bir dua çarkıyla meditasyon yapıyordu. Şheppard’a açıkladığına göre binlerce yıldır atalarının yaptığı gibi Tibet’teki bir gizli mağaraya girerek yer altında Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra And Dağları’nda yeryüzüne çıkmıştı.

Budizm’i benimseme den önce atalarının Ant dağlarında yaşadığına inanan Tibet Lamalar için şöyle diyorlar Evet galeriler vardır Bunlar dünyanın çok genç olduğu zamanlarda bilgilerini bize nakleden kozmik Efendiler tarafından yapılmıştır.

Gobi’ ye inen uzaylılar

Çok eski bir Hint efsanesine göre günümüzden yaklaşık 18 milyon yıl önce büyük beyaz Yıldız’dan gelen insanlar o zamanlar bir iç deniz olan Gobi çölündeki bir adaya yerleştiler önce bir kale ardından da Kent kurdular. Adayı yeraltı tünelleri ile karaya bağladılar.

İlk bakışta masalımsı gibi görünen Öykü’nün güçlü kaynaklara dayandığı ve gerçek olduğu öne sürülüyor. Bu kaynakların Tibet’in kutsal manastırların da binlerce yıldır özenle saklanan brahman levhaları olduğu belirtiliyor.

 

Yeraltı dünyası: Agarta

Arkeolog Harold wilkins Hindistan’ın kuzeyindeki gizli bir ülkeden söz ediyor. Wilkins’e göre iç Moğolistan daki Moğol kabileleri arasında Bugün bile tüneller ve yeraltı dünyaları hakkında çok ilginç inançlar var Wilkins şöyle diyor:

Moğol efsanelerinden birine göre tüneller Afganistan İçlerinde bir yerde yada Hindikuş yöresinde bulunan ve Tufan öncesi nesilden gelen yeraltı dünyasına uzanırlar. Burasının Bir de adı vardır. Agarta efsanesinin devamında Agarta yı benzeri diğer tüm yeraltı dünyaları ile bağlayan bir tüneller ve yeraltı geçitleri sisteminden söz edilir inanışa göre bu yeraltı dünyası tahılların büyümesini ve yaşamın uzun olmasını sağlayan garip bir yeşil ışıkla aydınlatılmaktadır.

Yüce varlıklar kurdu

Birçok batılı ve doğulu kaynağın bildirdiğine göre akarsa Merkezi Himalaya Dağları’nın altında bulunan esrarengiz bir yeraltı krallığıdır.

Ünlü araştırmacı-yazar Raymond Drake Agartanın Binlerce yıl önce uzaydan gelen Yüce varlıklar tarafından kurulduğunu ileri sürüyor:

Tibet azametli himalayalardaki bul mistik ülke Dünyanın pisişik merkezi olarak saygı görür üstatlar, Gözden Uzak manastırlarda diğer gezegenlerdeki kozmik Efendiler ile telepatik görüşmeler yaparlar. Hint Tibet gelenekleri yerin çok aşağılarda saklı olan bütün kıtalarda bulunan gizli girişlerden tünellerle yaklaşılan Agarta’ dan söz ederler. Yıldızlardan gelen uzaylı varlıklar tarafından kurulan bu yeraltı uygarlığının tarihi anlaşıldığına göre dünyamızın ilk günlerine kadar uzanır.

News Reporter

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir