Başbakanlık’tan Memura Manâlı Dikkat

Başbakanlık Millet Görevlileri Ahlak Kurulu kadar halk kurumlarına iletilen genelge ile eksik bir vakit kalan yeni yıl nedeniyle ulus personelinin hediye yasağına uymasını talep etti. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan yılbaşı öncesi kamu kurumlarına “hediye genelgesi” iletti.

Başbakanlık Ulus Görevlileri Ahlak Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzasıyla iletilen genelgede, devlet memurlarının armağan kabul etmelerinin 657 Sayılı Kanunu’nun 29’ncu maddesi gereğince yasaklandığı açıklama edildi. Genelgede Millet Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna alt bir şekilde çıkarılan yönetmeliğin 15’nci maddesi ile de halk görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya tayin yapmasını etkileyen ya da etkileme ihtimali yer alan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, ilk elden ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin armağan kapsamına alındığı belirtildi.

Bu düzenlemelerle, ulus görevlisinin armağan almaması, halk görevlisine hediye verilmemesi ve personelin ödev nedeniyle çıkar sağlamamasının esas ilke olarak belirlendiği açıklayan genelgede, ulus görevlilerinin devam ettirdikleri görev hakkında bir iş, hizmet ya da menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için aracısız ya da arabulucu yoluyla herhangi bir hediye alamayacakları ve menfaat sağlayamayacaklarının hükme bağlandığı açıklama edildi.
Genelgede, halk personelinin hediye hakkında kurallara özenle uyması, özel kişi, kuruluş ve şirketlerce dağıtılmış vesilelerle gönderilen hediyeleri kabul etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Yasağa uyulmaması durumunda üst seviye ulus görevlileri ile ilgili Ahlak Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurulları gereği ilgili kanun ile yönetmelik zarfında gerekli incelemenin yapılacağı ifade edildi. Genelgede, yakında olacak olan yeni yıl nedeniyle millet personeline zorunlu hatırlatmaların yapılması talep edildi.

News Reporter

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir